Trang chủ Kinh nghiệm

Diana Unicharm triển khai thành công phần mềm hoá đơn điện tử E-invoice của Thái Sơn

Sau thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá, Công ty CP Diana Unicharm đã quyết định đưa phần mềm hoá đơn điện tử E-invoice của Thái Sơn vào áp dụng trên toàn hệ thống.
Xem chi tiết