Hướng dẫn tra cứu chứng từ điện tử

Bước 1: Nhập thông tin Mã tra cứu của chứng từ cần tra cứu.

Bước 2: Nhập Mã kiểm tra và nhấn vào nút Tra cứu chứng từ.

Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết về chứng từ, bạn có thể tùy chọn:

  • - In chứng từ.
  • - Tải chứng từ về lưu trữ định dạng .pdf hoặc .xml.