1.2. Quên mật khẩu

Ngày đăng: 09:56 - 31/01/2023 Lượt xem: 1798 Cỡ chữ

Chức năng này được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp không nhớ mật khẩu.

Trên màn hình Đăng nhập, nhấn vào link “Quên mật khẩu”:
 

Màn hình hiện ra, Doanh nghiệp lựa chọn phương thức lấy lại mật khẩu

v Nếu chọn 1. “Sử dụng email đăng ký của đơn vị để đặt lại mật khẩu”, màn hình chức năng hiện ra như sau:

Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin vào các trường trên màn hình:

ü Mã số thuế: Là mã số thuế của doanh nghiệp bị quên mật khẩu.

ü Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của tài khoản.

ü Email: Là địa chỉ email của doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng với Thái Sơn.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã OTP về địa chỉ email của doanh nghiệp, doanh nghiệp sử dụng mã đó để đặt lại mật khẩu mới:
 

 

v Trường hợp chọn 2. Lấy lại mật khẩu bằng chữ ký số
 

 

Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin vào các trường trên màn hình:

ü Mã số thuế: Là mã số thuế của doanh nghiệp bị quên mật khẩu.

ü Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của tài khoản (admin hoặc user).

ü Mật khẩu: nhập mật khẩu mới mà doanh nghiệp muốn dùng.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, vui lòng cắm chữ ký số của doanh nghiệp và ấn nút Đặt lại mật khẩu để tiến hành việc đổi mật khẩu.

Tài liệu hướng dẫn cài đặt & sử dụng phần mềm hợp đồng điện tử iContract

1. Hướng dẫn đăng nhập

2. Cấu hình thiết lập

3. Hướng dẫn tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

4. Gửi chứng từ

5. Hướng dẫn tạo bảng kê sử dụng chứng từ

6. Quản lý người dùng