1.1. Đăng nhập website chứng từ TNCN

Ngày đăng: 09:39 - 30/01/2023 Lượt xem: 1938 Cỡ chữ

Để thực hiện quy trình xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN, doanh nghiệp truy cập vào trang web theo địa chỉ sau: https://ecn.net.vn/. Tiến hành đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đã được cấp bao gồm:
 

 

ü Mã số thuế: Nhập vào mã số thuế của doanh nghiệp xuất chứng từ.

ü Tên đăng nhập: Nhập vào tên đăng nhập đã được cấp.

ü Mật khẩu: Nhập vào mật khẩu của tên đăng nhập vừa nhập ở trên.

Trong trường hợp doanh nghiệp nhập sai tài khoản 3 lần, để đảm bảo tính bảo mật, hệ thống sẽ hiển thị thêm trường Mã bảo mật:

 

 

Tài liệu hướng dẫn cài đặt & sử dụng phần mềm hợp đồng điện tử iContract

1. Hướng dẫn đăng nhập

2. Cấu hình thiết lập

3. Hướng dẫn tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

4. Gửi chứng từ

5. Hướng dẫn tạo bảng kê sử dụng chứng từ

6. Quản lý người dùng