2.1. Cấu hình chứng từ

Ngày đăng: 09:35 - 30/01/2023 Lượt xem: 1868 Cỡ chữ

Cấu hình chứng từ

Cấu hình các tham số sẽ hiển thị trên chứng từ, doanh nghiệp xem từng tham số rồi ấn chọn nếu muốn sử dụng.


Tham số làm tròn

Các tham số này đã được cấu hình khi thực hiện bước bắt đầu trước đó. Doanh nghiệp có thể chỉnh sửa các tham số này hoặc bỏ qua.

 

Trường mở rộng

Trường hợp có thông tin mở rộng trên chứng từ , doanh nghiệp thêm mới trường mở rộng.


Các thông tin cần nhập khi thêm mới trường mở rộng bao gồm:
 - Tên tiêu chí: Tên trường mở rộng
 - Tên bảng: là loại mở rộng (trường mở rộng sẽ hiển thị ở thông tin chứng từ).
 - Kiểu dữ liệu: Doanh nghiệp chọn kiểu dữ liệu phù hợp.
 - STT hiển thị: Thứ tự hiển thị trên trang lập chứng từ.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, doanh nghiệp ấn nút “Ghi” để hoàn thành việc thêm trường mở rộng.
 

Tài liệu hướng dẫn cài đặt & sử dụng phần mềm hợp đồng điện tử iContract

1. Hướng dẫn đăng nhập

2. Cấu hình thiết lập

3. Hướng dẫn tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

4. Gửi chứng từ

5. Hướng dẫn tạo bảng kê sử dụng chứng từ

6. Quản lý người dùng