4.1 Quản lý gửi mail

Ngày đăng: 11:28 - 30/01/2023 Lượt xem: 1813 Cỡ chữ

Để quản lý gửi email, doanh nghiệp vào menu “Gửi chứng từ/ 1. Quản lý gửi email

Màn hình chức năng hiện ra như sau:

Với những chứng từ chưa gửi, doanh nghiệp tích vào danh sách chứng từ cần gửi, nhấn nút “Gửi email”, những chứng từ này sẽ được gửi tới khách hàng. Sau khi gửi mail, doanh nghiệp kiểm tra lại danh sách các chứng từ gửi lỗi bằng cách chọn vào lựa chọn “Gửi email lỗi” doanh nghiệp tích vào những chứng từ gửi lỗi và ấn nút Gửi email để gửi lại.

Tài liệu hướng dẫn cài đặt & sử dụng phần mềm hợp đồng điện tử iContract

1. Hướng dẫn đăng nhập

2. Cấu hình thiết lập

3. Hướng dẫn tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

4. Gửi chứng từ

5. Hướng dẫn tạo bảng kê sử dụng chứng từ

6. Quản lý người dùng