6.1. Danh sách nhân viên

Ngày đăng: 10:14 - 30/01/2023 Lượt xem: 1863 Cỡ chữ

Để xem danh mục nhân viên, Doanh nghiệp vào menu: “Danh mục/Danh sách nhân viên

Thông tin nhân viên hiển thị như sau:

Để thêm mới nhân viên, Doanh nghiệp nhấn nút “Thêm mới
 

 Hệ thống hiển thị popup thêm mới nhân viên:

Doanh nghiệp nhập thông tin nhân viên, nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc và ấn “Ghi” để lưu dữ liệu vào hệ thống

Ngoài ra hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp các chức năng sau:

  • Nhập excel: Doanh nghiệp click button “”, click tiếp tục vào button “Nhập excel”  để import danh sách nhân viên vào hệ thống
  • Xuất excel: Doanh nghiệp click button “”, click tiếp tục vào button “Xuất excel”  để xuất danh sách nhân viên ra excel
  • Xóa nhân viên
  • Tìm kiếm theo từ khóa

Tài liệu hướng dẫn cài đặt & sử dụng phần mềm hợp đồng điện tử iContract

1. Hướng dẫn đăng nhập

2. Cấu hình thiết lập

3. Hướng dẫn tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

4. Gửi chứng từ

5. Hướng dẫn tạo bảng kê sử dụng chứng từ

6. Quản lý người dùng