2.2. Cấu hình gửi email

Ngày đăng: 09:39 - 31/01/2023 Lượt xem: 1188 Cỡ chữ


* Cấu hình thông số để gửi Email cho khách hàng:

Để có thể gửi email thông tin hóa đơn nháp, hóa đơn điện tử cho khách hàng, doanh nghiệp cần cấu hình thông số để gửi email. Các thông tin cần cấu hình bao gồm: Thông tin về thông số kĩ thuật về thông tin về tài khoản email.

Về thông số người dùng cần nhập những thông tin sau:

ü Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp email của mail doanh nghiệp: gmail, yahoo,…

ü Máy chủ mail: Máy chủ tương ứng với từng nhà cung cấp (Hệ thống sẽ tự động đưa ra thông số tương ứng với từng nhà cung cấp, tuy nhiên người dùng có thể chỉnh sửa lại thông số cho phù hợp nhất với email của doanh nghiệp)

ü Cổng (Port): 1 số cổng hay sử dụng như: 587, 465…

ü Bật SSL: Có thể check hoặc bỏ check tùy vào cấu hình thông số của doanh nghiệp

ü Sử dụng cấu hình này: Tích chọn trong trường hợp muốn sử dụng cấu hình vừa thiết lập

Sau khi nhập thông số kỹ thuật, doanh nghiệp nhập các thông tin về địa chỉ email, mật khẩu của email doanh nghiệp sẽ dùng để gửi hóa đơn cho khách hàng, chọn đường dẫn đến file template gửi mail.

Doanh nghiệp có thể xem trước mẫu gửi email bằng cách nhấn vào nút 

Sau khi nhập đẩy đủ thông tin nhấn nút “Ghi” để lưu lại thông tin.
 

* Cấu hình thông số để tự động gửi Email nội bộ sau khi xuất hóa đơn:

Ngoài cấu hình gửi hóa đơn cho khách hàng qua email, doanh nghiệp có thể cấu hình tự động gửi email thông báo đến các địa chỉ email nội bộ khi xuất hóa đơn thành công qua các bước:
Bước 1: Ấn nút “Cấu hình email nội bộ”.
Bước 2: Nhập mật khẩu của hệ thống: doanh nghiệp liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Thái Sơn để nhận mật khẩu cấu hình email


Bước 3: Nhập các email nội bộ muốn nhận thông báo xuất hóa đơn.

Bước 4: Ấn nút ghi, sau đó Kiểm tra thiết lập.

 

Tài liệu hướng dẫn cài đặt & sử dụng phần mềm hợp đồng điện tử iContract

1. Hướng dẫn đăng nhập

2. Cấu hình thiết lập

3. Hướng dẫn tạo chứng từ khấu trừ thuế TNCN

4. Gửi chứng từ

5. Hướng dẫn tạo bảng kê sử dụng chứng từ

6. Quản lý người dùng