Trang chủ Tin tức Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến được tính như thế nào?

Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến được tính như thế nào?

Bởi: ecn.net.vn - 02/01/2023 Lượt xem: 1938 Cỡ chữ tru cong

Thuế lũy tiến là phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân (một khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã giảm trừ). Cụ thể, làm thế nào để tính thuế thu nhập cá nhân lũy tiến? Mời Quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây!

nộp thuế 1

Thuế TNCN là thuế trực thu trên thu nhập của mỗi cá nhân.

1. Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến là gì?

Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến là khoản nghĩa vụ thuế mà cá nhân phải đóng theo quy định gia tăng theo các mức thu nhập khác nhau. Vậy quy định cụ thể của loại thế này như thế nào?

1.1 Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nước căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã được giảm trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng với các văn bản liên quan khác. 
Hiện nay, theo quy định, các đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể:
(1) Cá nhân cư trú: Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
(2) Cá nhân không cư trú: Thu nhập chịu thuế là thu nhập được phát sinh tại Việt Nam, không biệt nơi trả và nhận thu nhập.
Đây được coi là một nguồn thu quan trọng trong tổng thu ngân sách nhà nước. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút nguồn nhân lực, làm giảm thiểu chênh lệch trong thu nhập và tầng lớp xã hội, tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn bằng những chính sách phúc lợi.

1.2 Thuế lũy tiến là gì?

Thuế lũy tiến hay thuế lũy tiến từng phần là phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân dựa vào mức thu nhập cá nhân tương ứng. “Lũy tiến” được áp dụng trong việc xác định mức thuế TNCN theo tần suất tăng dần đều (mức thuế TNCN tăng từ 5% đến 35%).
Cá nhân có thu nhập tính thuế ở mức nào sẽ nộp thuế tương ứng với thuế suất ở mức đó. Cá nhân có thu nhập thấp sẽ đóng mức thuế thấp. Khi thu nhập cao, cá nhân sẽ nộp thuế theo một tỷ lệ phần trăm trên thu nhập chịu thuế cao.

2. Phương pháp tính thuế TNCN lũy tiến từng phần

Để tính thuế TNCN lũy tiến theo phương pháp từng phần chính xác, bạn cần thực hiện lần lượt theo các bước sau:
Bước 1: Tính tổng thu nhập cá nhân.
Bước 2: Loại bỏ các khoản thu nhập được miễn thuế theo luật.
Các khoản thu nhập miễn thuế bao gồm:

  • Tiền lương và tiền công từ việc làm thêm giờ cao hơn so với mức lương hành chính.
  • Thu nhập của thuyền viên có quốc tịch Việt Nam làm việc cho hãng tàu trong và ngoài nước.

Bước 3: Tính khoản thu nhập chịu thuế.
Bước 4: Tính các khoản được giảm trừ.
Các khoản được giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều 8, Thông tư số 111/2013/TT-BTC bao gồm:
a) Khoản giảm trừ gia cảnh
b) Tiền đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí do chính mình chủ động đóng góp
c) Số tiền đóng góp cho các mục đích từ thiện, nhân đạo, và khuyến học.
Bước 5: Tính số thuế phải nộp
Sau khi có được thu nhập tính thuế, cá nhân cần áp dụng phương pháp lũy biến từng phần theo biểu thuế lũy tiến. Nhân thu nhập tính thuế với thuế suất trong biểu lũy biến, rồi cộng với số thuế của từng bậc để tính được số thuế phải nộp.

3. Tính thuế TNCN lũy tiến cho từng đối tượng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân lũy tiến được quy định tại Khoản 1, Điều 21, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và Điểm b, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

nộp thuế 1

 Công thức xác định thuế thu nhập cá nhân cho từng trường hợp.

3.1. Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

Các công thức để tính thuế TNCN:
(1) Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
(2) Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
(3) Thu nhập chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được - Các khoản được miễn thuế - Các khoản thu nhập không chịu thuế
Trong đó:
+ Các khoản giảm trừ bao gồm giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bảo hiểm được quy định tại Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6, Điều 25, Thông tư 92/2015/TT-BTC.
+ Thuế suất được dựa theo biểu thuế lũy tiến từng phần (Quy định tại Khoản 2, Điều 22, Luật thuế Thu nhập cá nhân năm 20017)
Bảng: Biểu thuế suất TNCN lũy tiến

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng) 

Thuế suất
(%)

1

Đến 5

5%

2

Trên 5 đến 10

10%

3

Trên 10 đến 18

15%

4

Trên 18 đến 32

20%

5

Trên 32 đến 52

25%

6

Trên 52 đến 80

30%

7

Trên 80

35%

 
nộp thuế 2

Tính thuế thu nhập cá nhân lũy tiến một cách dễ dàng.

3.2. Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động

Tại Điểm i, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”
Như vậy thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp này được tính như sau:

Thuế TNCN phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước trước khi trả.

3.3. Cá nhân không cư trú

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 18, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: “Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.”.
Như vậy, công thức tính thuế TNCN đối với trường hợp cá nhân không cư trú được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế TNCN

Trong đó: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN - Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN.
Như vậy, bài viết trên đây đã cung cấp cách tính thuế thu nhập cá nhân lũy tiến đơn giản và dễ thực hiện.
Ngoài ra, để thực hiện thủ tục Thuế TNCN nhanh chóng, dễ dàng, Doanh nghiệp có thể tham khảo dịch vụ Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử ECN được phát hành bởi Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn.
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
  • Tel : 024.37545222
  • Fax: 024.37545223
  • Website: https://ecn.net.vn/