Trang chủ Tin tức Thuế TNCN hoa hồng môi giới hiện nay là bao nhiêu?

Thuế TNCN hoa hồng môi giới hiện nay là bao nhiêu?

Bởi: ecn.net.vn - 29/11/2023 Lượt xem: 587 Cỡ chữ tru cong

Việc nhân viên bán hàng nhận thu nhập phần lớn qua tiền hoa hồng giúp thúc đẩy họ nỗ lực nhiều hơn đồng thời phát sinh nghĩa vụ nộp thuế TNCN hoa hồng môi giới. Khi thu nhập tăng cao, người lao động cũng cần nắm rõ những quy định về thuế tncn đối với khoản thu nhập này.

Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân cho khoản tiền hoa hồng môi giới.

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp từ một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước, sau khi đã được giảm trừ.
Nhà nước không áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với những người có thu nhập thấp, điều này đảm bảo tính công bằng và hỗ trợ giảm bớt khoảng cách xã hội giữa các tầng lớp.
Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập phải chịu thuế, như quy định trong Khoản 1, Điều 2, Luật thuế TNCN năm 2007 (đã sửa đổi và bổ sung năm 2012).
- Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.
- Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.
Thuế TNCN được tính khi nhận thu nhập và đóng vai trò quan trọng đối với quyền lợi của nền kinh tế và xã hội.
>> Tham khảo: Cách tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn.

2. Tiền hoa hồng môi giới là gì?

Hiện tại, pháp luật chưa đưa ra quy định cụ thể về nội dung của tiền hoa hồng. Tuy nhiên, có thể đơn giản hiểu tiền hoa hồng là số tiền mà khách hàng trả cho những dịch vụ được cung cấp bởi người trung gian (có thể là đại lý hoặc người môi giới), phụ thuộc vào tính chất và phạm vi của công việc.

2.1. Thu nhập từ hoa hồng môi giới có chịu thuế TNCN không?

Tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công bao gồm:

 • hoa hồng đại lý bán hàng, hoa hồng môi giới,
 • tiền tham gia nghiên cứu khoa học và kỹ thuật,
 • tiền tham gia dự án và đề án,
 • tiền nhuận bút theo quy định pháp luật,
 • tiền tham gia giảng dạy,
 • tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao,
 • tiền dịch vụ quảng cáo và các dịch vụ khác.

Những khoản này được coi là tiền công hoặc tiền lương mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động.
Như vậy, các khoản tiền hoa hồng đại lý bán hàng, tiền hoa hồng môi giới được xem là tiền công, tiền lương mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động.

2.2. Doanh nghiệp có khấu trừ thuế tncn hoa hồng môi giới trước khi trả thu nhập không?

Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp và tổ chức có trách nhiệm thực hiện việc khấu trừ một phần thu nhập của người lao động để nộp thuế thu nhập cá nhân và tiền thù lao. Tuy nhiên, có một số trường hợp người lao động có thể được miễn khấu trừ thuế khi họ đã cam kết thu nhập chưa đủ mức đóng thuế.
Theo Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, doanh nghiệp thực hiện quy trình khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập cho các trường hợp sau đây:
Khấu trừ 10% thu nhập với nhóm đối tượng bao gồm:

 • Cá nhân không ký hợp đồng lao động.
 • Cá nhân ký hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng, với mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần.

Khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến với đối tượng:

 • Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên (bao gồm cả trường hợp nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động).

Khấu trừ 20% thu nhập với tiền lương, tiền công của nhóm đối tượng cá nhân không cư trú.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Phần mềm hóa đơn điện tử.

3. Xác định mức thuế TNCN từ hoa hồng môi giới

Việc khấu trừ thuế TNCN từ hoa hồng môi giới được quy định theo 2 trường hợp dành cho cá nhân cư trú và không cư trú

Tính thuế TNCN hoa hồng môi giới
Hướng dẫn tính thuế TNCN hoa hồng môi giới.

3.1. Tính thuế TNCN hoa hồng môi giới của cá nhân cư trú

Với NLĐ là cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng có mức thu nhập là tiền hoa hồng từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì tổ chức, cá nhân trả tiền hoa hồng sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả cho cá nhân theo mức 10%.
>> Tham khảo: Cách tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
Đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoa hồng thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Số tiền thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế (tiền hoa hồng)  x  Thuế suất theo từng bậc lũy tiến.

Về biểu thuế lũy tiến, mời quý khách tham khảo theo bảng tổng hợp dưới đây:

Bảng: Biểu thuế luỹ tiến từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Mức thuế suất theo các bậc thu nhập.

3.2. Tính thuế TNCN hoa hồng môi giới cá nhân không cư trú

Đối với cá nhân không cư trú, mức thuế suất cố định áp dụng cho thu nhập từ hoa hồng môi giới là 20%. Do đó:

Thuế TNCN cá nhân không cư trú = Thu nhập tính thuế x 20%.

Do không được áp dụng các hình thức giảm trừ, thu nhập chịu thuế của nhóm này cũng chính bằng thu nhập tính thuế.
Trên đây là những thông tin do ECN tổng hợp về cách xác định thuế TNCN hoa hồng môi giới. Hy vọng với những thông tin được cung cấp, quý khách có thể áp dụng được với trường hợp của bản thân.
Ngoài ra, Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm ECN - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử của Thaison Soft vui lòng liên hệ:
Hotline trung tâm hỗ trợ 24/7

 • Miền Bắc: 1900 4767
 • Miền Trung, Miền Nam: 1900 4768