Trang chủ Tin tức Quy định về thuế TNCN hợp đồng thời vụ

Quy định về thuế TNCN hợp đồng thời vụ

Bởi: ecn.net.vn - 02/01/2024 Lượt xem: 701 Cỡ chữ tru cong

Cá nhân khi ký hợp đồng thời vụ với công ty có cần đóng thuế TNCN hay không? Pháp luật có những quy định nào về xác định thuế thu nhập với loại hợp đồng này? Mời quý khách cùng tham khảo bài viết của ECN để biết thêm thông tin chi tiết.

Thuế TNCN hợp đồng thời vụ
Tìm hiểu quy định thuế TNCN hợp đồng thời vụ.

1. Hợp đồng thời vụ là gì?

Hợp đồng thời vụ là loại hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động để thực hiện một công việc mang tính "mùa vụ", tạm thời, không thường xuyên, có thời hạn dưới 12 tháng.
Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, sẽ không còn hợp đồng thời vụ, mà mọi công việc dưới 36 tháng phải ký xác định thời hạn hợp đồng. Hợp đồng thời vụ phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp hợp đồng dưới 01 tháng có thể được giao kết bằng lời nói.
Hợp đồng thời vụ phải có đủ các nội dung chủ yếu như:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và người lao động.
 • Vị trí công việc và địa điểm làm việc.
 • Thời hạn của hợp đồng.
 • Mức lương và hình thức trả lương, chế độ nâng lương.
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 • Chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên.
>> Tham khảo: Hướng dẫn lập đơn xin hủy tờ khai thuế TNCN.

2. Tính thuế TNCN với lao động thời vụ

Thuế TNCN với hợp đồng thời vụ
Tính thuế TNCN hợp đồng thời vụ như thế nào?

Căn cứ Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có quy định:
a) Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả dưới 2.000.000 đồng/lần . Với mỗi lần chi trả (thấp hơn 2.000.000 đồng/lần).
Công ty tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho người lao động, nhưng đến cuối tháng công ty tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. 
b) Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo thời vụ với người lao động dưới 3 tháng nhưng trong năm tài chính Công ty ký nhiều lần không liên tục (chỉ ký khi có nhu cầu), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng.
Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Người lao động thực hiện đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh theo quy định.
c) Để không bị khấu trừ thuế TNCN, lao động thời vụ cần làm cam kết
Người lao động chỉ có thu nhập duy nhất thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên, nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì có thể làm mẫu đơn cam kết để không bị khấu trừ.
Lao động làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN mới nhất, ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, gửi cho doanh nghiệp/tổ chức trả thu nhập để doanh nghiệp làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.
>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Phần mềm hóa đơn điện tử.

3. Lao động thời vụ có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Có hai trường hợp lao động theo hợp đồng thời vụ có thể ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập nộp thuế TNCN thay cho mình:

 • Lao động theo hợp đồng thời vụ chỉ có duy nhất thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm doanh nghiệp quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.
 • Lao động theo hợp đồng thời vụ có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy, để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, người lao động theo hợp đồng thời vụ phải đảm bảo

 • Đang làm việc tại doanh nghiệp với hợp đồng từ 3 tháng trở lên
 • Chỉ có 1 khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng trên 3 tháng với 1 doanh nghiệp đó trong năm.
 • Đã kê khai và khấu trừ các thu nhập vãng lai khác trong năm.
 • Đã có mã số thuế, không thuộc đối tượng xét giảm thuế do thiên tai, bệnh hiểm nghèo.
Trên đây là những quy định về thuế TNCN hợp đồng thời vụ. Doanh nghiệp và người lao động cần nắm được các thông tin về số thuế TNCN phải nộp hoặc khấu trừ, từ đó tiết kiệm thời gian, công sức thực hiện các thủ tục liên quan.
Ngoài ra, Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm ECN - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử của Thaison Soft vui lòng liên hệ:
Hotline trung tâm hỗ trợ 24/7
 • Miền Bắc: 1900 4767
 • Miền Trung, Miền Nam: 1900 4768