Trang chủ Tin tức Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Bởi: ecn.net.vn - 02/04/2024 Lượt xem: 142 Cỡ chữ tru cong

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN như thế nào? Đối với người lao động việc ủy quyền quyết toán thuế cho đơn vị, doanh nghiệp nơi mình làm việc sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian, công sức và giảm được rất nhiều các thủ tục rườm rà trong thủ tục hành chính.

Điều kiện quyết toán thuế TNCN

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

1. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 10, Điều 3, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định về khai quyết toán thuế như sau: 

“10. Khai quyết toán thuế là việc xác định số tiền thuế phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian từ đầu năm tính thuế đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc thời gian từ khi phát sinh đến khi chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật”

Có thể hiểu việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc xác định số tiền phải nộp của năm tính thuế hoặc thời gian phát sinh nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Quyết toán thuế TNCN bao gồm các công việc như:

- Xác định số thuế phải nộp của năm trước đó, năm tính thuế, 

- Xác định thuế còn thiếu, nộp thừa để làm căn cứ tính thuế.

Căn cứ theo quy định về quyết toán thuế có thể hiểu việc ủy quyền quyết toán thuế TNCN là việc người nộp thuế cho phép cá nhân hoặc một tổ chức khác thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN thay mặt cho người nộp thuế.

>> Tham khảo: Thuế TNCN đóng bao nhiêu phần trăm với mỗi đối tượng và nguồn thu nhập?

2. Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Bên cạnh đó, năm 2024 Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2783/CTTPHCM-TTHT ngày 18/3/2024 hướng dẫn chi tiết quyết toán thuế TNCN năm 2023.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Doanh nghiệp trả thu nhập nhận ủy quyền quyết toán thuế từ người lao động.

2.1. Đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Công văn số 2783/CTTPHCM-TTHT hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, có 3 nhóm đối tượng sau phải quyết toán thuế TNCN gồm:

(1) Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế:

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán; 

- Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên; 

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh; Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài hoặc được trả từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán; 

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

(2) Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công: 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền

(3) Đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế

Người nộp thuế xác định trường hợp quyết toán thuế của mình để thực hiện quyết toán thuế cho phù hợp.

>> Có thể bạn quan tâm: Hóa đơn điện tử, Phần mềm hóa đơn điện tử.

2.2. Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023 được quy định tại Khoản 6, Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và được hướng dẫn chi tiết tại Mục 3, Phần I  của Công văn số 2783/CTTPHCM-TTHT.

Cụ thể điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với từng đối tượng như bảng sau.

STT

Trường hợp

Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

 

1

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Cá nhân đáp ứng các điều kiện:

- Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên lại một nơi

- Đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch).

Trường hợp cá nhân là NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

 
 

2

Cá nhân đáp ứng các điều kiện:

- Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động lừ 03 tháng trở lên tại một nơi

- Đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế (kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch).

- Cá nhân đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

 

3

Cá nhân là người nước ngoài ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

 

Cá nhân, tổ chức căn cứ vào điều kiện ủy quyền quyết toán thuế để xác định trường hợp quyết toán thuế của mình. Trường hợp chưa xác định được cần liên hệ với cơ quan thuế hoặc tổ chức nơi mình làm việc để được hỗ trợ thông tin.

>> Tham khảo: Doanh nghiệp xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi nào?

3. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

Trong trường hợp cá nhân thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ buộc phải viết giấy ủy quyền quyết toán thuế. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN được quy định áp dụng theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mẫu giấy ủy quyền như sau:  

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN - Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN sau đó gửi giấy ủy quyền này cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để được tổ chức quyết toán thuế thay người lao động.

Lưu ý: 

- Thời hạn quyết toán thuế đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

- Thời gian gửi giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị, doanh nghiệp trả thu nhập phải trước thời hạn quyết toán thuế của đơn vị, doanh nghiệp trả thu nhập.

>> Tham khảo: Thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản.

4. Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN nhưng phát hiện thuộc đối tượng quyết toán thuế trực tiếp

Rất nhiều trường hợp cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Khi này tổ chức trả thu nhập và cá nhân nộp thuế sẽ xử lý như sau:

- Tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

- Tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: "Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN" để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.

- Cá nhân nhận chứng từ khấu trừ thuế do tổ chức trả thu nhập cấp thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định.

Trên đây là điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN được cập nhật mới nhất năm 2024. Cá nhân và tổ chức lưu ý để thực hiện quyết toán thuế theo đúng quy định, tránh trường hợp quyết toán thuế quá thời hạn dẫn đến bị phạt.

Ngoài ra, Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm ECN - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử của Thaison Soft vui lòng liên hệ:

Hotline trung tâm hỗ trợ 24/7

  • Miền Bắc: 1900 4767
  • Miền Trung, Miền Nam: 1900 4768