Trang chủ Tin tức Cách tính thuế TNCN người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cách tính thuế TNCN người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bởi: ecn.net.vn - 20/02/2024 Lượt xem: 553 Cỡ chữ tru cong

Những năm gần đây, số lượng người nước ngoài làm việc ở Việt Nam đã tăng lên đáng kể, đặc biệt tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thuế TNCN người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tính theo công thức nào? Cần lưu ý gì khi tính thuế TNCN cho người nước ngoài?

1. Phân biệt cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có sự khác biệt đáng kể. Do đó, để xác định công thức tính thuế TNCN cho người nước ngoài, cần phân biệt được đối tượng đó là cá nhân cư trú hay không cư trú.

Quy định về thuế TNCN
Thuế TNCN được quy định thế nào?

1.1. Định nghĩa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong năm dương lịch, hoặc tính theo tháng 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở theo đăng ký thường trú, hoặc có nhà thuê tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Ngược lại, cá nhân không cư trú là người không đáp ứng đủ các điều kiện trên. Người nước ngoài là cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam thì phải nộp thuế TNCN theo quy định.
>> Tham khảo: Bảng tính thuế TNCN lũy tiến.

1.2. Mức lương phải nộp thuế TNCN

- Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú:
Người nước ngoài ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, nếu có thu nhập từ tiền công, tiền lương trên 11 triệu đồng/tháng và không có người phụ thuộc thì mới phải nộp thuế TNCN.
Trường hợp người nước ngoài có 01 người phụ thuộc thì người nước ngoài chỉ phải nộp thuế TNCN nếu thu nhập từ tiền công, tiền lương trên 15,4 triệu đồng/tháng. Cứ thêm 01 người phụ thuộc thì thu nhập tăng thêm 4,4 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế TNCN.
- Trường hợp người nước ngoài là cá nhân không cư trú:
Người nước ngoài là cá nhân không cư trú sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh. Do đó, chỉ cần phát sinh thu nhập chịu thuế thì sẽ phải nộp thuế TNCN. Nói cách khác, người nước ngoài là cá nhân không cư trú chỉ cần phát sinh thu nhập từ tiền công, tiền lương thì sẽ phải nộp thuế với mức thuế suất 20% thu nhập chịu thuế.
Trường hợp người nước ngoài có đóng góp vào quỹ nhân đạo, từ thiện, khuyến học thì khi tính thuế TNCN sẽ được trừ các khoản này.
>> Tham khảo: Thuế tncn doanh nghiệp nộp thay cá nhân có được không?

2. Cách tính thuế TNCN người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Sau khi đã xác định được người nước ngoài là cá nhân cư trú hay không cư trú thì tính thuế TNCN cho người nước ngoài theo 2 trường hợp tương ứng. Cụ thể:

2.1. Cách tính thuế TNCN người nước ngoài là cá nhân cư trú

Người nước ngoài ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên sẽ tính thuế TNCN như người Việt Nam ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Cụ thể, cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài sẽ áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần.
Công thức tính thuế TNCN được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thuế suất (2) x Thu nhập tính thuế (1).

Trong đó:
(1) Thu nhập tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ.

Thu nhập chịu thuế thì được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế.

(2) Thuế suất theo lũy tiến từng phần
Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần gồm 07 bậc thuế khác nhau. Cụ thể:
- Bậc 1: 5%.
- Bậc 2: 10%.
- Bậc 3: 15%.
- Bậc 4: 20%.
- Bậc 5: 25%.
- Bậc 6: 30%.
- Bậc 7: 35%.
>> Tham khảo: Hướng dẫn lập đơn xin hủy tờ khai thuế TNCN.

2.2. Cách tính thuế TNCN người nước ngoài là cá nhân không cư trú

Thuế TNCN với người nước ngoài là cá nhân không cư trú
Thuế TNCN với người nước ngoài là cá nhân không cư trú.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 18, Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người nước ngoài là cá nhân không cư trú, công thức tính thuế TNCN được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế.

Trong đó, thu nhập chịu thuế: được xác định bằng tổng tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền công, tiền lương mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.
Thu nhập chịu thuế của người nước ngoài là cá nhân không cư trú sẽ xác định như thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú. Cụ thể:
- Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN: là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân đó.
- Đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.
Trên đây là hướng dẫn cách tính thuế TNCN người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Việc đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế của người nước ngoài không chỉ góp phần đảm bảo công bằng xã hội mà còn thể hiện trách nhiệm của họ với cộng đồng.
Hy vọng bài viết trên đã cung cấp thông tin hữu ích cho quý độc giả để quyết toán thuế TNCN người nước ngoài theo đúng quy định. Chúc bạn thành công!
Ngoài ra, Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm ECN - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử của Thaison Soft vui lòng liên hệ:
Hotline trung tâm hỗ trợ 24/7

  • Miền Bắc: 1900 4767
  • Miền Trung, Miền Nam: 1900 4768